Το πολυφωνικό τραγούδι δίαυλος πολιτισμού και ανάπτυξης

[ ARti news / Ήπειρος / 12.01.18 ]

Πραγματοποιήθηκε προχθές στα γραφεία της ΠΕΔ Ηπείρου η συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη του θεματικού Τουρισμού μέσω της διατήρησης της Πολυφωνικής Μουσικής, Μοναδικό στοιχείο της διασυνοριακής πολιτιστικής κληρονομιάς» και ακρωνύμιο «POLYPHONIA» του Προγράμματος INTERREG IPA II Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2014 - 2020» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προώθηση της Τοπικής Οικονομίας» και του Ειδικού Στόχου 2.1 «Διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων, ως προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη της Διασυνοριακής περιοχής».

Τους εκπροσώπους των εταίρων εκ μέρους της ΠΕΔ Ηπείρου καλωσόρισε ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κ. Καψάλης, τονίζοντας ότι η πολυφωνική μουσική αποτελεί δίαυλο πολιτισμού και μοχλό ανάπτυξης των περιοχών μας.
Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση των κοινών στόχων, των δραστηριοτήτων και των ενεργειών από τον Σύμβουλο Ανάπτυξης της ΠΕΔ Ηπείρου Νικόλαο Δέσκα.

Το έργο έχει διετή διάρκεια και συμμετέχουν οι: 
- ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ – Επικεφαλής έργου 
- Δήμος ΠΩΓΩΝΙΟΥ – Εταίρος
- Δήμος ΔΕΡΟΠΟΛΗΣ – Εταίρος 
- Περιφέρεια ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – Εταίρος
- Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Πολιτισμού ΑΥΛΩΝΑΣ – Εταίρος