Ομόφωνη πρόταση για τη συνένωση πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΤΕΙ Ηπείρου

[ ARti news / Ήπειρος / 06.01.18 ]

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γιώργος Καψάλης, δήλωσε ότι η αρμόδια επιτροπή που είχε συγκροτηθεί για την συγχώνευση του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Ηπείρου, οριστικοποίησε την πρότασή της και την κατέθεσε στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι σημαντικό ότι τελικά η πρόταση είναι ομόφωνη.

Την πρόταση θα επεξεργαστεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και στη συνέχεια θα αποσταλεί για έγκριση στις διοικήσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου.

Με την έγκρισή της το εγχείρημα θα περάσει σταδιακά στην πράξη.

Ο κ. Καψάλης δεν έδωσε κανένα στοιχείο για το περιεχόμενο της πρότασης που έχει κατατεθεί στον Υπουργό Παιδείας, σημείωσε ωστόσο ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ένα ελπιδοφόρο μέλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκτός συγχώνευσης φαίνεται ότι μένουν τρία τμήματα του ΤΕΙ ενώ το σημαντικότερο που θα προκύψει για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι η ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής.