Έτσι ακριβώς κοιμάται η κόρη μου

[ ARti news / Κόσμος / 01.03.18 ]

Έτσι ακριβώς κοιμάται η κόρη μου...

Ποιος θα σου δείξει αγάπη μου
πού ‘ναι του ονείρου ο δρόμος

Έτσι ακριβώς κοιμάται η κόρη μου. Δεν πρόλαβε να μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια του έρωτα. Δεν πρόλαβε να αμαρτήσει.

Εδώ ‘ναι ασίγαστος ο θρήνος μας. Εκείθε
πυργώνει ο Χάρος ένα μύθο από σιωπή…

Έτσι ακριβώς κοιμάται η κόρη μου. Φίλοι...

μη λησμονάτε τη Μανόν

στην ερημιά των ουρανών

Μη λησμονάτε τα παιδιά του Αφρίν, της Γούτα,

τα παιδιά του κόσμου όλου...